“İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI KOBİGEL –KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarınıngenel amacı: İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji […]
DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. BAŞVURU YAPILACAK İLLER Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır: DESTEKLENECEK TEDBİRLER […]
Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Uygulama Esasları 1’inci Maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında üretilecek ürünler için aranan paydaş ile işbirliği ve yatırım projesi bütçesinin 10 Milyon TL’yi aşmaması koşulu ile aşağıda yer alan listedeki ürünlerin üretimi […]
    Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.      01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular DYS üzerinden yapılabileceği gibi, […]
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açıldı. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır. 1501-Sanayi Ar-Ge […]
KOSGEB İş Birliği Destek Programı Çağrısı Tekrardan Aktif Oldu! 10.000.000₺’ye Kadar  Toplam Üst Limitli olan projenin temel detayları; İş Birliği Destek Programı Programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri […]