Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.

     01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (E-İmza ve KEP vb.) göre de yapılabilir. Fakat 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece DYS üzerinden kabul edilecektir.

   DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılacakır.

Bakanlığın verdiği Örneklere göre;

  1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
  1. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır

DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS’de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS’de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

    Bu yüzden     Firmalar sisteme kayıt yaptırırken yararlanıcı ve kullanıcı olarak yetkilendirilme yapması gerekmektedir. Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur

İlgili Bilgi ve formlar için Ticaret Bakanlığı resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys

Süreçle ilgili genel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.