“İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarınıngenel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

1Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7İmalat Sanayinde Akıllıve Esnek Otomasyon Sistemleri
8İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Proje Süresi Enaz 8Ay En fazla 36 Ay olabilir (+4Ay Uzatma)

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:


Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı 1. ve 2. bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 80 (seksen)’dir. Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.5Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzeretoplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.