Tasarım Merkezi Başvuru Hizmetleri

 • Tasarım Merkezi Stratejilerinin Oluşturulması ve Asgari Şartlar Analizi
 • Tasarım Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
 • Başvuru Dokümanın Hazırlığı

Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetleri: Mali

 • Tasarım Merkezi Yönetim İlkelerinin Oluşturulması (Tasarım Merkezi Anayasası)
 • Tasarım Merkezi Eğitimi
 • Desteklerin Uygulama Kontrollerinin Yapılması
 • Mali raporlama
 • Tasarım Merkezi Genel Uygunluk Denetimi
 • Kesintisiz Mevzuat Desteği Sağlanması

Tasarım Merkezi Sürdürme Hizmetlerimiz: Teknik

 • Tasarım Stratejik yol haritasının üst yönetim ile belirlenmesi
 • Tasarım Merkezi için kritik konularda personel eğitim/bilgilendirme verilmesi
 • Tasarım Merkezi personeli için uygun eğitimlerin belirlenmesi ve önerilmesi
 • 3 aylık dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerine göre Tasarım Merkezi’nin denetimi
 • Tasarım fon mekanizmalarına yönelik proje oluşturma desteği, başvuruların hazırlanması, gönderimi ve süreç takibi
 • Tasarım işbirliklerinin oluşturulması
 • Kuruluşun kreatif programları üretmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması, farklı modellerin sunulması

Genel Uygunluk Analizi

 • Tasarım Merkezi Asgari Şartları Yönünden Analizi
 • Tasarım ve Destek Personeli Tanımlarının İncelenmesi
 • Muhasebe Alt Yapısının İncelenmesi
 • Tasarım İndirimi Uygulama Kontrolleri
 • Bordro Hesaplama Parametrelerinin İncelenmesi
 • Personel Desteklerine Yönelik Uygulama Kontrolü
 • Faaliyet Raporlarına Yönelik Değerlendirmeler Yapılması