Plotter (Çizici) Nedir ?

Plotter çizici ekranda yaratılan çizim ve grafikleri basmada kullanılan çıktı aygıtıdır. Plotter çiziciler genellikle bir kalemi büyükçe bir kağıdın üzerinde gezdirerek doğrular, daire gibi şekiller çizerler.
Çok doğru çizimler üretirler.
Bu nedenle çizim programlarında sık kullanılırlar.

Plotter çizicilerin çoğunda renkli grafikler üretme ve kalem değiştirme özelliği vardır.
Bu çiziciler metin basımına uygun değillerdir. Çünkü her karakteri tek tek çizmek uygun değildir. Ayrıca karakterler her zaman tek dize görünürler. Günümüzde iki tek çizici vardır:

1)Düz satırlı çiziciler: Düz satırlı çizicilerde kağıt bütünüyle çizicinin yüzeyine konur. Kalem-kağıt üzerinde köprü şeklinde uzanan hareketli bir çubuk üzerine yerleştirilmiş bir mekanizma ile hareket ettirilir.
2)Tanburlu çiziciler: Tanburlu çiziciler yalnız bir eksende hareket ederler. Diğer eksenlerde hareket, kağıdın hareketi ile sağlanır. Tanburlu çiziciler standart mektup kağıdı boyutundan başlayarak çok daha büyük boyutlu kağıtlara kadar dizayn edilmişlerdir.

Plotter (Çizici) Ne İşe yarar ?

Ploter yazıcılar, özellikle çizim ve grafik çıktıların alınmasında kullanılan büyük boyutlu yazıcılardır.
Bilgisayar teknolojisi, yabancı kaynaklı olduğundan, Plotter adı ile de bilinirler.
Eskiden kalem ile çizdikleri için adları çizici olarak kalmıştır.
Günümüzde kalemli, mürekkep püskürtmeli çeşitleri vardır.
Ploter yazıcılar günümüzde dijital baskı ve daha çok CAD (Computer Aided Design) programları tarafından desteklenir.
Ploter yazıcılar genelde mimarlık, mühendislik, matbaa uygulamalarında yoğun olarak kullanılırlar.

Ploter yazıcılar Drum ve Flatbed olarak ikiye ayrılırlar.

Drum ploter yazıcılar, çizim sırasında kâğıt da kalem gibi hareket eder. Bu tip çizicilerde daha büyük kâğıtlara çizim yapılabilir.

Flatbed ploter yazıcılar ise kâğıt sabit konumdadır. Bu tip çizicilerde ise çizimler daha kesin ve hassastır.

Kullanım Şekli: Geniş Format Ploter yazıcılara kâğıt rulo ve tabaka halinde verilir.
Ploter yazıcılar, baskı yönünden de iç mekan ve dış mekan baskı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Kanvas, afiş, proje ve diğer yumuşak kağıtlar gibi güneş ve suya dayanıksız ürünlerin baskısı iç mekan; reklam panoları, tabela ve araç kaplama gibi güneş ve suya dayanıklı baskı ise dış mekan baskı olarak adlandırılmaktadır.

HP, Epson, Canon ve Roland başlıca plotter üreten markalardır.